Relats digitals personals en educació

Des de l’any 2004, el GREAV va començar a interessar-se per l’estudi i l’ús per a la innovació educativa dels relats digitals personals, entenent-los com una forma de coneixement i d’organització de l’experiència humana.

Aquestes narracions es caracteritzen, encara que no de manera exclusiva, per ser produccions amateur no interactives, per emprar estructures i funcions semblants a la narrativa clàssica, i per recórrer als sistemes de representació i codificació presents en les Tecnologies d’Informació i Comunicació, com ho són la multimodalitat i la multimedialitat, per compartir històries de vida autèntiques, basades en les vivències dels propis autors, o bé reflexions personals sobre assumptes de la pròpia vida o de l’entorn proper, compartint en tots dos casos la seva significació i mantenint un nucli comú de revelació i identitat personal.

Aquests relats, doncs, han estat objecte, per part del GREAV, de diverses investigacions, tesis doctorals, publicacions i accions de transferència (dues jornades acadèmiques, un portal i la consolidació d’una Xarxa Internacional d’Investigació en la qual participen entitats d’Espanya, Itàlia i de diversos països d’Amèrica).

Projecte de recerca vigent

REDEA, Relats Digitals en les noves Ecologies de l’Aprenentatge.

La investigació que s’avança actualment va ser seleccionada en les Convocatòries 2016 Projectes EXCEL·LÈNCIA i Projectes REPTES de la Direcció General d’Investigació Científica i Tècnica, Subdirecció General de Projectes d’Investigació, del Ministeri d’Economia i Competitivitat del Govern d’Espanya.

S’hi transcendeix l’educació formal per incloure també l’educació social, per comprendre, a la llum d’un marc general sobre l’autobiografia, les noves pràctiques digitals associades als relats digitals personals, així com les diferències en les percepcions sobre la importància de els relats produïts, per dimensionar el valor que poden tenir aquestes pràctiques en els processos d’aprenentatge, d’acord amb el tipus de context educatiu (formal o no curricular).

De la mateixa manera, s’espera desenvolupar un conjunt de materials per a la formació i autoformació d’usuaris, professors i mediadors i educadors socials que vulguin treballar amb relats personals: un kit descarregable, amb instruccions pas a pas, referències i exemples; un curs independent, tipus MOOC, que podrà realitzar-se de manera autònoma i que inclourà exemples, continguts teòrics i exercicis d’autoavaluació, i la millora d’una plataforma on-line pròpia, d’accés lliure, i en la qual puguin quedar registrats i etiquetats els diferents relats.

Així, amb el projecte s’espera tenir un impacte alt en la comunitat d’usuaris de relats personals en contextos educatius i, eventualment, d’altres modalitats d’aquesta nova ecologia narrativa i de l’aprenentatge, tant a Espanya com en altres països llatinoamericans.

Codi del projecte: EDU2016-76726-P
Entitats que financen: Direcció General d’Investigació Científica i Tècnica, Subdirecció General de Projectes d’Investigació, del Ministeri d’Economia i Competitivitat del Govern d’Espanya. Unió Europea – Fons Europeu de Desenvolupament Regional
IP: José Luis Rodríguez Illera
Coinvestigadors: Anna Martínez, Cristina Galván Fernández, Elena Barberà, Francesc Martínez Olmo, Gloria Londoño Monroy, Jordi Quintana Albalat, María José Rubio Hurtado, Miguel Herreros Navarro, Marc Fuertes y Núria Molas Castells.
Col·laboren: María Victoria Martín. Mónica Kaechele Obreque.
2016-2019

Investigacions anteriors

 • Des de 2007 fins a 2013, es va desenvolupar de forma paral·lela a la investigació anterior, la tesi doctoral Relats Digitals en Educació, l’objectiu era descriure i comprendre les característiques del procés de realització i de les històries que es produeixen, les condicions i les limitacions d’aplicació, i els beneficis pedagògics que pot oferir als estudiants. Alhora, dissenyar, implementar, i perfeccionar una metodologia didàctica que permetés orientar el seu ús en processos d’ensenyament i d’aprenentatge centrats en els aprenents, considerant que la majoria de les propostes metodològiques preexistents responien a realitats tecnoeducativas foranes, anglosaxones essencialment, i havien estat dissenyades per treballar amb adults que desitjaven voluntàriament explicar la seva història.
  Director: José Luis Rodríguez Illera
  Doctorand/a: Gloria Londoño Monroy
 • Des de l’any 2007 fins al 2011, va desenvolupar el projecte Anàlisi i perfeccionament dels Relats Digitals (Digital Storytelling), en el context de l’ESO, com a metodologia pedagògica innovadora per a l’alfabetització digital (projecte Edulab: Creant Històries digitals), en col·laboració amb l’Observatori de l’Educació Digital (OED) i el Citilab- Cornellà.
  Director: José Luis Rodríguez Illera
  Coinvestigadors: Gloria Londoño Monroy, Marc Fuertes Alpiste, Ana Teberosky Coronado y Jordi Quintana.
  Col·laborador: Miguel Herreros Navarro
 • El 2004, el GREAV va investigar els relats digitals personals en el projecte ILET: International Leadership in Educational Technology, com a artefacte pedagògic per a l’avaluació.
  Director: José Luis Rodríguez Illera
  Coinvestigadora: Anna Escofet

Tesis doctorals i treballs de màster associats

 • Tesi doctoral: Relatos Digitales en Educación (2013)
  El treball es va realitzar sota la direcció del Dr. José Luis Rodríguez Illera, al programa Multimèdia Educatiu del Departament de Teoria i Història de l’Educació, de l’antiga Facultat de Pedagogia, amb el suport i finançament de diverses entitats: l’Observatori de la educació Digital (OED) i el Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual (GREAV) de la mateixa universitat, i la Fundació per a la Societat del Coneixement-Citilab. Igualment, amb la col·laboració de la Fundació Bosch i Gimpera i de l’IES Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat).
  Director: José Luis Rodríguez Illera
  Doctor/a: Gloria Londoño Monroy (llegida)
  Disponible a: http://www.tesisenred.net/handle/10803/132316
 • Tesis doctoral: La auto-representación del yo (self) a través del Digital Storytelling: el Digital Storytelling como herramienta para trabajar la identidad (self) en Bachillerato (en procés)
  Investigació que es va iniciar el 2010 i que, recolzant-se en la teoria narrativa clàssica, en la narrativa fílmica, en els processos memorístics, en processos cognitius i en processos psicològics, estudia el relat digital personal com una eina amb la qual l’alumnat reflexioni sobre el seu identitat personal (self). Aquest procés d’autoreflexió s’articula al voltant de dos moments, a saber: el de construcció del relat per part de l’alumne i el de recepció d’aquest per part de la classe. Es mostra com el procés de creació del relat suposa l’estructuració del jo (self) al voltant d’una identitat narrativa i no essencial, s’assenyala que la recepció del relat digital aliè suposa una experiència que permet a l’alumne reestructurar els seus esquemes mentals i viure emocions de manera vicària.
  Director: José Luis Rodríguez Illera
  Doctorand/a: Miguel Herreros Navarro
 • Treball de màster: Relatos digitales personales de carácter más reflexivo, en el contexto del prácticum de APS (Aprendizaje por Servicio) (2011)
  Treball de recerca del Màster en Entorns d’Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals.
  Director: José Luis Rodríguez Illera
  Estudiant: Andrés Taroco

Productes associats

, , , , , , , , , , ,
Share the Post:

Related Posts

es_ESSpanish