ELITe – Enhancing Learning In Teaching via e-inquiries

Elite té com a objectiu proporcionar oportunitats d’aprenentatge professional digital per al desenvolupament de competències de professors secundaris. A més, desenvolupar, implementar, avaluar i compartir un enfocament innovador per a l’aprenentatge professional dels docents a través de la metodologia d’investigació.

Els resultats seran el desenvolupament d’un marc basat en l’evidència per al desenvolupament de competències docents, i un disseny curricular per al desenvolupament professional continu dels docents.

El projecte promou una metodologia d’ensenyament reflexiva (IBL), mitjançant l’ús d’una plataforma en línia per facilitar l’aprenentatge per indagació personal i de col·laboració, desenvolupats en el marc del projecte weSPOT (en el marc del 7PM).

La plataforma està integrada al model IBL, admet tot tipus de consultes (des estructurades fins obertes), permet la flexibilitat per adaptar l’entorn a les necessitats de la consulta específica i pot utilitzar-se per a l’aprenentatge síncron i asíncron. A més, s’integren diverses eines a la plataforma: la reflexió dels docents sobre la seva pràctica i la supervisió de tutors a través d’un panell d’anàlisi d’aprenentatge, la vinculació d’activitats formals i informals a través d’una aplicació mòbil i un instrument de diagnòstic que proporciona informació sobre habilitats de recerca desenvolupades pels usuaris.

Entitats que financen: Erasmus+
Entitat coordinadora: Institute of Applied and Computational Mathematics of the Foundation for Research and Technology-Hellas (IACM-FORTH)
Altres entitats participants: Open Universiteit Nederland (NL), Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen Nuernberg (DE), Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski (BG), Universitat de Barcelona (ES), European Digital Learning Network
European Parents Association (BE).,
IP per part de la UB: Mario Barajas Frutos
2016-2019

Web

View all posts
Share the Post:

Related Posts

caCatalà