LABTED!

LAB-TED! és la proposta de la Universitat de Barcelona per acreditar la competència digital docent a través de la implementació de projectes, en el marc de la Línia 2 (Llançadora d’Innovació Digital) del projecte: Impuls Digital a l’Educació del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per al curs 2023-24. 

El centre educatiu acreditarà el seu professorat de la competència digital docent mitjançant el projecte LAB-TED! On el professorat desenvoluparà projectes d’innovació digital relacionats amb l’estratègia digital de centre (EDC), desenvolupant un projecte a l’aula durant el curs 2023-24 i evidenciant el procés del projecte en un portafolis digital.  

La Universitat de Barcelona acompanyarà al centre i professorat en un projecte de co-disseny que els permetrà avançar en la competència digital docent a partir del seu camí ja recorregut i cap als nous objectius marcats, rebent un acompanyament en el disseny de projecte d’innovació digital, formació continuada i assessorament al professorat i centre amb vistes d’un projecte de futur. 

Els projectes i temàtiques es dissenyen a mida segons els objectius del centre, LAB-TED! En el marc de tres eixos: Robòtica social i gènere; Steam, maker i sostenibilitat ;  Ciutadania digital i educació mediàtica.

https://labted.greav.net/

View all posts
Share the Post:

Related Posts

caCatalà